Urząd Gminy Kotla

ul. Głogowska 93
67-240 Kotla

tel. 76-8318-361
      76-8318-313
fax 76-8318-308
e-mail:
gmina@kotla.pl

QR Code Infof JPG

Godziny pracy:
dzień godziny
pn  7:30-15:30
wt  7:30-17:00
śr  7:30-15:30
czw  7:30-15:30
pt  7:30-14:00

Konto bankowe
Bank Spółdzielczy we Wschowie, O/Kotla
nr: 49 8669 0001 0180 8317 2000 0043


 

Gmina Kotla Folder informacyjny

Ścieżka Leśna Dolina Ulotka JPG
 

Regionalny System Ostrzegania - aplikacja na android

Strona główna Gmina Sfera społeczna

Sfera społeczna

-
Demografia, Rynek pracy, Bezrobocie, Ochrona zdrowia i opieka społeczna, Oświata i wychowanie, Kultura, Sport, Gospodarka mieszkaniowa, Bezpieczeństwo publiczne

Podstawowe dane o ludności.

Podstawowymi miernikami charakteryzującymi zbiorowość ludzką jest jej liczebność i rozmieszczenie. Gmina wiejska Kotla 31 grudnia 2015 roku liczyła 4377 mieszkańców. Zamieszkiwało ją 2177 mężczyzn oraz 2200 kobiety. Współczynnik feminizacji, to jest stosunek liczby kobiet na 100 mężczyzn wynosi 101 i jest zbliżony zarówno do średniej dla powiatu głogowskiego – 105 jak i do wartości charakteryzującej województwo dolnośląskie – 108. Na 1 km² powierzchni gminy przypada 34 mieszkańców. Gęstość zaludnienia jest więc sześć razy niższa od średniej dla powiatu i ponad 4 razy niższa od średniej dla województwa (odpowiednio 203 i 146 osób/km²). Współczynnik występujący w gminie Kotla jest jednak charakterystyczny dla gmin wiejskich o niewielkiej liczbie ludności.

Opis dostępny w:

Strategii rozwoju Gminy Kotla na lata 2016-2026

Gminnych Programach Gospodarczych