Urząd Gminy Kotla

ul. Głogowska 93
67-240 Kotla

tel. 76-8318-361
      76-8318-313
fax 76-8318-308
e-mail:
gmina@kotla.pl

QR Code Infof JPG

Godziny pracy:
dzień godziny
pn  7:30-15:30
wt  7:30-17:00
śr  7:30-15:30
czw  7:30-15:30
pt  7:30-14:00

Konto bankowe
Bank Spółdzielczy we Wschowie, O/Kotla
nr: 49 8669 0001 0180 8317 2000 0043


 

Gmina Kotla Folder informacyjny

Ścieżka Leśna Dolina Ulotka JPG
 

Regionalny System Ostrzegania - aplikacja na android

Strona główna Projekty środki krajowe Klub Senior + Rusza Klub Senior + w Gminie Kotla

Rusza Klub Senior + w Gminie Kotla

wtorek, 11 lutego 2020 14:08
-
altOd 1 marca 2020 r. RUSZA KLUB SENIOR +  w GMINIE KOTLA
Cel działania Klubu:
Klub Senior+ w Kotli to miejsce spotkań mieszkańców Gminy Kotla w wieku 60 i więcej lat, nieaktywnych zawodowo, którzy są zainteresowani różnymi formami aktywności i integracji. Celem działania Klubu Senior+ w Kotli jest aktywizacja społeczna, integracja, włączanie Seniorów do społeczności lokalnej oraz organizacja wspólnego spędzania czasu wolnego. 
Uczestnictwo w Klubie:
Uczestnikiem / uczestniczką Klubu Senior+ w Kotli może zostać każdy mieszkaniec Gminy Kotla, który ukończył 60 lat i jest osobą nieaktywną zawodowo.
Uczestnictwo w Klubie jest nieodpłatne i niezależne od posiadanego dochodu.


Przyjęcie do Klubu Senior+ w Kotli wymaga złożenia Deklaracji uczestnictwa w Klubie Senior+  wraz z wymaganymi załącznikami. Formularze deklaracji i załączników do pobrania poniżej lub bezpośrednio w siedzibie GOPS w Kotli.

Deklaracje uczestnictwa w Klubie Senior+ w Kotli należy składać
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w pokoju nr 2, I piętro  ul. Krzycka 2, w godzinach 08.00 – 14.00
Oferta Klubu realizowana jest na podstawie i zgodnie z rocznym planem pracy Klubu. Klub oferuje Seniorom m.in. organizację czasu wolnego, możliwość rozwoju pasji i zainteresowań, zajęcia edukacyjne  i  aktywizacyjne, spotkania integracyjne.
Zajęcia w Klubie organizowane są w formie:
•    stałych sekcji liczących co najmniej 5 uczestników Klubu,
•    warsztatów tematycznych, 
•    spotkań ogólnych: prelekcji, odczytów, wycieczek, wizyt studyjnych, imprez okolicznościowych, spotkań integracyjnych, udziału w ogólnodostępnych lub dedykowanych imprezach artystycznych, kulturalnych i sportowych, itd.,
•    innych form rozwoju, rekreacji i wypoczynku. 

Podmiotem prowadzącym Klub jest:
Gmina Kotla, jednostka organizacyjna: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotli,
ul. Krzycka 2, 67-240 Kotla

Siedziba placówki: Klub SENIOR+ w Kotli ul. Krzycka 2, 67-240 Kotla (budynek Ośrodka Zdrowia w Kotli) tel. 76 8318 852 czynna od 1 marca 2020 r.
Klub będzie czynny 2 razy w tygodniu – w wtorek i czwartek w godzinach od 14:00 do 17:00. W uzasadnionych sytuacjach Klub może realizować swoje działania także w innych godzinach lub w dni wolne od pracy. 

Dokumenty do pobrania:
1.    Deklaracja uczestnictwa – zał. 1
2.    Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem – zał. 2
3.    Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – zał. 3
4.    Oświadczenie dotyczące wizerunku – zał. 4
5.    Zaświadczenie lekarskie - zał. 5
6.   Informacja DO – zał. 6