Urząd Gminy Kotla

ul. Głogowska 93
67-240 Kotla

tel. 76-8318-361
      76-8318-313
fax 76-8318-308
e-mail:
gmina@kotla.pl

QR Code Infof JPG

Godziny pracy:
dzień godziny
pn  7:30-15:30
wt  7:30-17:00
śr  7:30-15:30
czw  7:30-15:30
pt  7:30-14:00

Konto bankowe
Bank Spółdzielczy we Wschowie, O/Kotla
nr: 49 8669 0001 0180 8317 2000 0043


 

Gmina Kotla Folder informacyjny

Ścieżka Leśna Dolina Ulotka JPG
 

Regionalny System Ostrzegania - aplikacja na android

Strona główna Projekty środki krajowe

Projekty środki krajowe

Sala wiejska w Kotli już po remoncie

środa, 06 listopada 2013 13:11
 
altZakończono remont sali wiejskiej w Kotli. Zakres zadania obejmował m.in.: remont dachu, wymianę stolarki drzwiowej, remont pomieszczeń WC, wymianę posadzki w holu, wymianę oświetlenia w sali głównej, a także malowanie pomieszczeń.
Wartość robót wyniosła 56.894,12 zł i w 50% została sfinansowana z pozyskanych przez Gminę Kotla środków z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”.
Dodatkowo w ramach środków Funduszu Sołeckiego za kwotę 6.273,74 zł przeprowadzono częściowy remont instalacji elektrycznej.
Wykonawcą robót była firma Usługi Remontowo – Budowlano – Mechaniczne Robert Kuczała z Głogówka.
Więcej…
 

Rozpoczęto przebudowę drogi gminnej Kozie Doły – Ceber

czwartek, 10 października 2013 11:36
alt    Rozpoczęto przebudowę nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Kozie Doły – Ceber. Realizacja tej inwestycji możliwa jest dzięki pozyskanym przez Gminę Kotla środkom z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych.
    Zakres prac obejmuje przebudowę drogi o długości 2,25 km poprzez wykonanie drogi tłuczniowej.
    Przypomnijmy, że w listopadzie 2012 r. Gmina Kotla złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wniosek o dofinansowanie tego zadania i w dniu 27.03.2013 r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyznał Gminie Kotla dotację celową w kwocie 180 tys. zł na przebudowę tej drogi.
   
Więcej…
 

Wznowiono remont sali wiejskiej w Kotli

czwartek, 10 października 2013 11:03
alt    Wznowiono prace remontowe na sali wiejskiej w Kotli. Przypomnijmy, że w sierpniu trwały prace związane z remontem pokrycia dachu, jednak z uwagi na wcześniejsze rezerwacje sali wiejskiej na uroczystości mieszkańców, nastąpiła przerwa w remoncie.
    Obecnie trwają prace przy wymianie stolarki drzwiowej, remoncie pomieszczeń WC, wymianie posadzki w holu i wymianie oświetlenia w sali głównej, po czym nastąpi malowanie pomieszczeń. Prace zakończą się jeszcze w październiku.
    Wartość robót wynosi 56.894,12 zł i w 50% zostanie sfinansowana z pozyskanych przez Gminę Kotla środków z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”.
Więcej…
 

Ekologicznie w gminie

poniedziałek, 30 września 2013 13:29
 alt

W piątek 27.09.2013r. odbyła się coroczna akcja sprzątania świata, szczególną opieką objęto tereny leśne i pas drogi powiatowej. W akcji wzięły udział klasy I-VI Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli oraz grupa uczniów z Gimnazjum Gminnego im. Zagłębia Miedziowego w Kotli, łącznie ok. 250 uczniów.
Więcej…
 

Akcja edukacyjna „Czysta gmina”

piątek, 23 sierpnia 2013 16:55

alt
W ramach akcji edukacyjnej oprócz prowadzenia warsztatów edukacyjnych nt. sortowania śmieci, przeprowadzanych w każdym sołectwie opracowano i wydrukowano ulotki i plakaty dla mieszkańców gminy, przedsiębiorców oraz dla użytkowników ogrodów działkowych w Kulowie. Opracowane ulotki zawierają istotne informacje dotyczące wprowadzonych zmian w gospodarowaniu odpadami komunalnymi, zasady segregacji śmieci oraz harmonogram wywozu odpadów komunalnych.
Więcej…
 

Trwa remont sali wiejskiej w Kotli

wtorek, 06 sierpnia 2013 12:24
altTrwa remont sali wiejskiej w Kotli. Zakres zadania obejmuje m.in.: remont dachu, wymianę stolarki drzwiowej, remont pomieszczeń WC, wymianę posadzki w holu, wymianę oświetlenia w sali głównej, a także malowanie pomieszczeń.

Z uwagi na wcześniejsze rezerwacje sali wiejskiej aktualnie trwają prace związane z remontem pokrycia dachu i zakończą się do 9 sierpnia br. Natomiast pozostałe roboty zostaną wznowione po 26.09.2013 r. i zakończą się do 18.10.2013 r.

Wartość robót wynosi 56.894,12 zł i w 50% zostanie sfinansowana z pozyskanych przez Gminę Kotla środków z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”.
 

Zawarto umowę na remont sali wiejskiej w Kotli

poniedziałek, 22 lipca 2013 11:40

alt

W dniu 19.07.2013 r. zawarto umowę z Wykonawcą Usługi Remontowo – Budowlano – Mechaniczne Robert Kuczała z Głogówka na realizację robót budowlanych na zadaniu „Remont sali wiejskiej w Kotli”.

Planowany termin zakończenia robót 18.10.2013 r.
Więcej…
 

Pozyskano środki na remont sali wiejskiej w Kotli

wtorek, 04 czerwca 2013 13:28

altW lutym br. Gmina Kotla złożyła wniosek w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”  ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego na „Remont sali wiejskiej w Kotli”.
Uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 maja 2013 r. przyznano dofinansowanie na w/w zadanie w kwocie 29.998 zł. Planowany całkowity koszt zadania wynosi 59.966,11 zł.
Zakres zadania obejmuje m.in.: remont dachu, wymianę stolarki drzwiowej, remont pomieszczeń WC, wymianę posadzki w holu, wymianę oświetlenia w sali głównej, a także malowanie pomieszczeń.
Remont zostanie przeprowadzony jeszcze w tym roku.
 

Pozyskano środki na przebudowę drogi gminnej Kozie Doły – Ceber

piątek, 12 kwietnia 2013 11:37
 
alt    alt 
W 2013 r. zostanie przebudowana nawierzchnia drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Kozie Doły – Ceber. Realizacja tej inwestycji będzie możliwa dzięki pozyskanym przez Gminę Kotla środkom z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych.
Więcej…
 

Złożono wniosek na remont świetlicy wiejskiej w Kotli

wtorek, 12 marca 2013 11:53
alt
W lutym br. Gmina Kotla złożyła wniosek w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”  ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego na „Remont sali wiejskiej w Kotli”. W ramach konkursu można ubiegać się o dofinansowanie do 50 % kosztów kwalifikowalnych, jednak  nie więcej niż 30 tys. zł.
Planowany koszt zadania wynosi 59.966,11 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie w kwocie 29.998 zł.
Zakres zadania obejmuje m.in.: remont dachu, wymianę stolarki drzwiowej, remont pomieszczeń WC, wymianę posadzki w holu, wymianę oświetlenia w sali głównej, a także malowanie pomieszczeń. Obecnie wniosek jest oceniany w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna > ostatnia >>

Strona 7 z 9